Fundacja „Pies Przewodnik” na spotkaniu dot. udziału osób z niepełnosprawnościami w eurowyborach

Przedstawicielka Fundacji „Pies Przewodnik” uczestniczyła dziś w spotkaniu dotyczącym tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wyborach oraz bariery w realizacji ich praw wyborczych. Uczestnicy zapoznali się z Raportem Informacyjnym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rzeczywiste prawa osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Na przykład aż w 18 krajach członkowskich UE osoby niewidome nie mają możliwości samodzielnego i tajnego głosowania.
Bardzo ciekawa była również dyskusja, w której prelegenci i uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami nt. dostępności wyborów i dostosowania głosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Odpowiedz

Komentarz: