Informacje dotyczące RODO

Informacje dotyczące RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej zamieszczamy informacje dotyczące danych osobowych.

Wiadomość zamieszczamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z Fundacją „Pies Przewodnik”. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pies Przewodnik”, której biuro mieści się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 w Warszawie.

2. Od dnia 25 maja 2018 r. będzie możliwość kontaktowania się z administratorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@piesprzewodnik.org.pl.

3. Państwa dane używane są w celu prowadzenia działalności statutowej Fundacji „Pies Przewodnik” oraz zawiadamiania o niej za pośrednictwem newslettera.

4. Państwa dane osobowe udostępniamy grantodawcom do celów realizacji dofinansowanych przez nich projektów.

5. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Jednakże usunięcie danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania może skutkować niemożnością skorzystania z działań prowadzonych przez fundację. Ponadto informujemy, że dane osób, które poprosiły o ich usunięcie, a brały udział w projektach realizowanych przez fundację, usuwamy z naszej bazy, lecz musimy przechowywać w dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami umów z PFRON, Urzędem m.st. Warszawy lub innym podmiotem publicznym finansującym projekt.

Odpowiedz

Komentarz: