Mój Pies, Moje Oczy

Mój Pies, Moje Oczy 2017

Projekt „Mój pies, moje oczy 2017” jest realizowany od 1 lipca 2017 do 31 marca 2019 roku. Został on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu Fundacja wyszkoli od podstaw 4 psy zakupione w lipcu 2017 r.
Przejdą one etap starannej socjalizacji i wstępnego szkolenia przez opiekunów ‚puppy raisers’ nadzorowanych przez trenerów z przygotowaniem specjalistycznym. Po odbyciu szkolenia podstawowego, w którym aktywnie uczestniczyć będą także wolontariusze przeszkoleni przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczną szkolenie specjalistyczne, które przygotuje je do najtrudniejszej roli wśród wszystkich rodzajów psów asystujących – do roli psa przewodnika. Szkolenie to zakończy się etapem przekazywania ich 4 osobom niewidomym – pozwoli on na zżycie się i nauczenie wspólnej pracy pary pies przewodnik – osoba niewidoma. Psy otrzymają certyfikaty psów asystujących w marcu 2019 r.
Poruszanie się z psem przewodnikiem daje niewidomemu nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także więź z wyjątkową istotą.
Poprawa jakości życia osób niewidomych – zwiększenie ich mobilności, a tym samym rozwój w zakresie aktywności społeczno-zawodowej – to bardzo istotne cele, które Fundacja Pies Przewodnik traktuje jako swoją misję.

Logo PFRON

„Mój pies – moje oczy” (zakończony)

Projekt „Mój pies – moje oczy” jest realizowany przez Fundację „Pies Przewodnik” od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017 roku.
Ma on na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie i przekazanie im psów przewodników. W projekcie zostanie wyszkolonych 6 psów – 4 od podstaw, a 2 (przygotowane w ramach projektu „Psim tropem” w 2012 roku) wezmą udział w zajęciach doszkalających – follow-up.

Projekt „Mój pies – moje oczy” dotyczy osób, które albo zupełnie nic nie widzą, albo nie mogą wykorzystać wzroku podczas poruszania się. Pies przewodnik bowiem znacznie ułatwia samodzielne podróże – zwiększa ich szybkość, komfort i bezpieczeństwo. Osoba pracująca z czworonożnym przewodnikiem nie musi już analitycznie badać przestrzeni przy użyciu białej laski, lecz dociera w wybrane miejsca z wykorzystaniem dobrego wzroku i umiejętności zwierzęcia.

W 2015 roku zostaną zakupione 3 wyselekcjonowane szczenięta (1 w styczniu, a 2 w październiku). Przejdą one etap wczesnej stymulacji neurologicznej, a następnie socjalizacji i wstępnego szkolenia. Będzie również kontynuowane szkolenie podstawowe 1 szczenięcia zakupionego ze środków własnych w październiku 2014 roku. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, w którym aktywny udział wezmą wolontariusze przygotowani przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczną szkolenie specjalistyczne. Ten ostatni etap przygotuje je do roli psów przewodników – najtrudniejszej spośród wszystkich zadań psów asystujących. Kolejny etap stanowi przekazywanie wyszkolonych zwierząt 4 osobom niewidomym – będzie to czas zżywania się i uczenia wspólnej pracy człowiek – pies.

Czworonogi otrzymają certyfikaty psów asystujących – odpowiednio: 1 w marcu, a 1 w czerwcu 2016, natomiast 2 w marcu 2017.

Odpowiedz

Komentarz: