Mój Pies, Moje Oczy 2017-2019

Projekt „Mój pies, moje oczy 2017” jest realizowany od 1 lipca 2017 do 31 marca 2019 roku. Został on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu Fundacja wyszkoli od podstaw 4 psy zakupione w lipcu 2017 r.

Przejdą one etap starannej socjalizacji i wstępnego szkolenia przez opiekunów ‚puppy raisers’ nadzorowanych przez trenerów z przygotowaniem specjalistycznym. Po odbyciu szkolenia podstawowego, w którym aktywnie uczestniczyć będą także wolontariusze przeszkoleni przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczną szkolenie specjalistyczne, które przygotuje je do najtrudniejszej roli wśród wszystkich rodzajów psów asystujących – do roli psa przewodnika. Szkolenie to zakończy się etapem przekazywania ich 4 osobom niewidomym – pozwoli on na zżycie się i nauczenie wspólnej pracy pary pies przewodnik – osoba niewidoma. Psy otrzymają certyfikaty psów asystujących w marcu 2019 r.

Poruszanie się z psem przewodnikiem daje niewidomemu nie tylko poczucie bezpieczeństwa, lecz także więź z wyjątkową istotą.

Poprawa jakości życia osób niewidomych – zwiększenie ich mobilności, a tym samym rozwój w zakresie aktywności społeczno-zawodowej – to bardzo istotne cele, które Fundacja Pies Przewodnik traktuje jako swoją misję.

Logo PFRON

Odpowiedz

Komentarz: