„Mój pies – moje oczy” (zakończony)

Projekt „Mój pies – moje oczy” jest realizowany przez Fundację „Pies Przewodnik” od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017 roku.

Ma on na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie i przekazanie im psów przewodników. W projekcie zostanie wyszkolonych 6 psów – 4 od podstaw, a 2 (przygotowane w ramach projektu „Psim tropem” w 2012 roku) wezmą udział w zajęciach doszkalających – follow-up.

Projekt „Mój pies – moje oczy” dotyczy osób, które albo zupełnie nic nie widzą, albo nie mogą wykorzystać wzroku podczas poruszania się. Pies przewodnik bowiem znacznie ułatwia samodzielne podróże – zwiększa ich szybkość, komfort i bezpieczeństwo. Osoba pracująca z czworonożnym przewodnikiem nie musi już analitycznie badać przestrzeni przy użyciu białej laski, lecz dociera w wybrane miejsca z wykorzystaniem dobrego wzroku i umiejętności zwierzęcia.

W 2015 roku zostaną zakupione 3 wyselekcjonowane szczenięta (1 w styczniu, a 2  w październiku). Przejdą one etap wczesnej stymulacji neurologicznej, a następnie socjalizacji i wstępnego szkolenia. Będzie również kontynuowane szkolenie podstawowe 1 szczenięcia zakupionego ze środków własnych w październiku 2014 roku. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, w którym aktywny udział wezmą wolontariusze przygotowani przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczną szkolenie specjalistyczne. Ten ostatni etap przygotuje je do roli psów przewodników – najtrudniejszej spośród wszystkich zadań psów asystujących. Kolejny etap stanowi przekazywanie wyszkolonych zwierząt 4 osobom niewidomym – będzie to czas zżywania się i uczenia wspólnej pracy człowiek – pies.

Czworonogi otrzymają certyfikaty psów asystujących – odpowiednio: 1 w marcu, a 1 w czerwcu 2016, natomiast  2 w marcu 2017.