„Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami”(zakończony)

Projekt Fundacji „Pies Przewodnik” „Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami” został dofinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zlecanych w 2014roku. Dotyczy kształcenia otoczenia osób niewidomych, w tym kadry pracującej z nimi. Jest poświęcony wspieraniu czterdziestu uczestników w zakresie nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych, korzystających, albo zamierzających skorzystać z pomocy psów przewodników. Projekt obejmuje Dwa czterodniowe warsztaty wyjazdowe.:

Ich oferta jest kierowana po pierwsze do instruktorów orientacji przestrzennej, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie diagnozowania osób niewidomych pod kątem ich predyspozycji do korzystania z pomocy psów przewodników, a także wspieraniem poruszania się w asyście psów.

Ponadto warsztaty dedykowane są drugiej grupie, czyli osobom zaangażowanym w pomoc niewidomym i ich rehabilitację, a mianowicie:  studentom, wolontariuszom, pracownikom ośrodków szkolno – wychowawczych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie korzyści z poruszania się w asyście psów przewodników oraz wspierania niewidomych właścicieli takich psów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

Podczas realizacji projektu w Fundacji „Pies Przewodnik” Zostanie stworzona baza informacji o specjalistach tyflopedagogach, działających lokalnie. Dzięki temu można będzie w przyszłości kierować do nich osoby niewidome z różnych części kraju.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi orientacji przestrzennej osób, korzystających z pomocy psów przewodników.

Zostały one napisane z perspektywy osoby poruszającej się z psem, instruktora orientacji przestrzennej i trenera psów. Autorzy odpowiadają w nich Na pytania: Kto i w jaki sposób może się starać o psa? Jak wygląda życie codzienne z czworonożnym pomocnikiem? Jaka jest różnica w poruszaniu się z psem przewodnikiem i białą laską? Na czym polega szkolenie psa przewodnika? Zapraszamy do lektury.