Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej i przeprowadzonej 26 sierpnia 2011 r.

 

    Fundacja „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 21/58, na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr AO/322/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., zorganizowała i przeprowadziła w dniu 26 sierpnia 2011 r., zbiórkę publiczną na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych datków do 5 puszek Kwestarskich podczas Pikniku „Okiem Psa”, którego organizatorem była Fundacja „Pies Przewodnik”.
    Fundacja „Pies Przewodnik” uzyskała z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej następujące środki finansowe:
·    w formie zbiórki dobrowolnych datków do 5 puszek kwestarskich zebrano łącznie 506,99zł (słownie złotych: pięćset sześć i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
·    w formie zbiórki dobrowolnych datków do 2 skarbon stacjonarnych: nie przeprowadzono takiej formy zbiórki.
    Fundacja „Pies Przewodnik” przeznaczyła całkowity dochód, w wysokości 506,99 zł, uzyskany w drodze zbiórki publicznej w 2011 roku na zakup karmy dla psów szkolonych do roli przewodników osób niewidomych pozostających pod opieką fundacji, co jest zgodne z celem statutowym fundacji.

Pobierz sprawozdanie w formacie doc

Odpowiedz

Komentarz: