Zobaczcie Nas

Fundacja „Vis Maior”, z którą współpracujemy, realizuje ciekawy i nowatorski projekt: „Zobaczcie Nas”, finansowany ze środków PFRON.

 

Cel projektu: budowanie i upowszechnianie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Pośród licznych działań, które chcemy zrealizować, zaplanowaliśmy min. edukowanie społeczeństwa od najmłodszych lat. Chcemy zrealizować 500 godzin lekcyjnych, podczas których pokażemy jak funkcjonują osoby niepełnosprawne wzrokowo na co dzień, w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie można udzielać im pomocy, jaką rolę odgrywa pies przewodnik, pokażemy udogodnienia techniczne, pomagające osobom niewidomym w życiu codziennym (min. udźwiękowiony komputer, pomoce optyczne, udźwiękowiony telefon komórkowy, wskaźnik poziomu cieczy i wiele innych).

Uważamy, że zmiana licznych stereotypów, dotyczących niepełnosprawnych, a także budowanie pozytywnych postaw względem tej grupy osób, są bardzo ważne i aby mogło być w pełni skuteczne, powinno odbywać się od najmłodszych lat. Dlatego gorąco zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe uczelnie. Jesteśmy otwarci również na inne instytucje, które chciałyby skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.

Jak się z nami skontaktować:

meilowo pod adresem: k.gajewska@fundacjavismaior.com lub

telefonicznie: 22 408 41 49

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zespół Fundacji „Vis Maior”

Odpowiedz

Komentarz: