Ponownie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich

Kobieta w rudych włosach z białą laską idzie chodnikiem do wejścia do budynku

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109338

Ważne, aby Wykonawcy składający ofertę byli zlokalizowani do 3 km od siedziby Fundacji oraz by mieli świadomość, że na ich terenie może przebywać pies przewodnik.

Oferty oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl. Telefon do kontaktu: 22 370 28 76.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.05.2022 r.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER

Logotypy projektowe w poziomej linii: logo Funduszy Europejskich, flaga RP i logo Europejskiego Funduszu Społecznego