Poszukujemy koordynatora wolontariatu

Na tle kwiatowej ścianki stoi wolontariuszka ze szczeniaczkiem, prowadzący program oraz wolontariusz z drugim szczeniaczkiem

    Fundacja „Pies Przewodnik”, która od 2011 r. działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, poszukuje do swojego zespołu koordynatora wolontariatu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie m. in. odpowiedzialna za budowanie wolontariatu na rzecz szkoły psów przewodników oraz współpracę z wolontariuszami.

Ogłoszenie jest związane z realizacją projektu„Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zadania koordynatora wolontariatu:

 • budowanie zespołu i koordynacja pracy wolontariuszy w projekcie zajmującym się szkoleniem psów przewodników dla osób niewidomych,
 • definiowanie potrzeb zespołu projektowego w zakresie wolontariatu i określanie zakresu zadań wolontariuszy,
 • budowanie świadomości w środowisku pracy wolontariuszy, w zakresie zwiększania wiedzy na temat funkcjonowania osób niewidomych oraz regulacji prawnych dotyczących psów przewodników,
 • komunikacja i utrzymywanie pozytywnych relacji z wolontariuszami, motywowanie ich do pracy i identyfikowania się z fundacją i jej misją,
 • ewaluacja pracy wolontariuszy,
 • organizacja szkoleń i spotkań integracyjnych dla wolontariuszy, w zależności od potrzeb również ich prowadzenie,
 • prowadzenie i nadzór nad procesem rekrutacji wolontariuszy,
 • przygotowywanie ofert współpracy dla wolontariuszy oraz przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją każdego wolontariusza,
 • wdrażanie wolontariuszy do współpracy z organizacją oraz wspieranie integracji z całym zespołem fundacji,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, konfliktowymi,
 • przyjmowanie informacji zwrotnej od wolontariuszy w zakresie ich współpracy z organizacją, a także udzielanie informacji zwrotnych wolontariuszom
 • przestrzeganie dekalogu współpracy z wolontariuszami i dbałość o stosowanie go przez  zespół organizacji,
 • ochrona interesu wolontariuszy w organizacji,
 • promocja wolontariatu.

Od kandydata oczekujemy:

 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
 • elastyczności, cierpliwości i odporności na ciągłe zmiany w zespole
 • umiejętności monitorowania i ewaluowania zadań,
 • samodzielności w działaniu i umiejętności podejmowania decyzji,
 • umiejętności efektywnego planowania zadań i określania priorytetów,
 • chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub doświadczenie we współpracy z wolontariuszami (mile widziane doświadczenie na adekwatnym stanowisku),
 • brak alergii na sierść psa,
 • znajomość pakietu Office i umiejętność obsługi komputera.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,
 • ciekawą pracę w niewielkim, ale dynamicznym zespole,
 • udział w ogólnopolskim projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
 • Zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę na ¾ etatu w okresie od sierpnia do 31 grudnia 2022 r.

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W kolejnym etapie, po analizie nadesłanych dokumentów, do wybranych kandydatów zwrócimy się z prośbą o kontakt do osób, które będą mogły udzielić kandydatowi rekomendacji.

W trzecim etapie wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Na przesłane dokumenty czekamy do 28 lipca 2022 r. do końca dnia.

kontakt agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl, tel. 22 370 28 76