Świadczenie usług hotelarskich podczas szkolenia dla osób ubiegających się o psy przewodniki

Kobieta w rudych włosach z białą laską idzie chodnikiem do wejścia do budynku

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich podczas szkolenia dla osób niewidomych, które ubiegają się o psa przewodnika.
Szkolenie planowane jest w dniach 1 i 2 października, a zakwaterowanie uczestników od 30 września do 3 października 2022 r.
Wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zgłoszenia oferty znajdują się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125245
Oferty oraz zapytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl. Tel. 22 370 28 76 lub 661 274 202.
Termin składania ofert upływa 14.09.2022 r.

ziałanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.

Logotypy projektowe w poziomej linii: logo Funduszy Europejskich, flaga RP i logo Europejskiego Funduszu Społecznego