Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich

Kobieta w rudych włosach z białą laską idzie chodnikiem do wejścia do budynku

Usługi będą realizowane od 24 maja do 30 września 2022 r.

Ważne, aby Wykonawcy składający ofertę byli zlokalizowani do 3 km od siedziby Fundacji oraz by mieli świadomość, że na ich terenie może przebywać pies przewodnik.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107734

Jak się zgłosić
Oferty oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 16.05.2022 r.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.

Logotypy projektowe w poziomej linii: logo Funduszy Europejskich, flaga RP i logo Europejskiego Funduszu Społecznego