Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Fundacja “Pies Przewodnik” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.piesprzewodnik.org.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Moduł Facebooka i Instagrama jest niewidoczny dla czytników ekranu z powodów technicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Fundacji “Pies Przewodnik”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kwolek, adres poczty elektronicznej: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 22 370 28 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji “Pies Przewodnik” znajduje się w głębi ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10. Wejście do Fundacji znajduje się na krótszym boku budynku. Do lokalu można dojechać środkami komunikacji miejskiej: autobusem i tramwajem. W tym samym lokalu znajduje się również Fundacja Vis Maior.

Do wejścia do lokalu prowadzi od głównej ulicy specjalna linia naprowadzająca dla osób niewidomych. Wejście do budynku ma podwójne drzwi i nie są one w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej, niedaleko budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. 

Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.