Kontakt

FUNDACJA  ”PIES PRZEWODNIK” 

ADRES:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10
02-366 Warszawa

TELEFON: 22 370 28 76

E-MAIL: biuro@piesprzewodnik.org.pl

RACHUNEK BANKOWY:
61 1090 1870 0000 0001 3035 8674
Santander Bank Polska S.A.

DANE REJESTROWE:
KRS: 0000378829
REGON: 142813693
NIP: 1182058200

    NAPISZ DO NAS

    Kontakt

    1.Metrem do centrum, a stamtąd, tzn. z przystanku Centrum w kierunku Ochoty tramwajami 7 i 9. Z tramwajów wysiadamy na przystanku Bitwy Warszawskiej 1920 r., zlokalizowanym przy ul. Grójeckiej. Idziemy w kierunku jazdy tramwaju i po prawej stronie szukamy przejścia przez jedną jezdnię ul. Grójeckiej. Znajdujemy się wtedy na rogu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, po prawej stronie tej ostatniej. Jest to właśnie ta strona, po której mieści się lokal fundacji. Przemieszczamy się więc dalej ul. Bitwy Warszawskiej, aż przekroczymy poprzeczną ul. Białobrzeską. Zaraz za nią zaczyna się budynek, w którym mieści się nasz lokal. Znajduje się on jednak nie bezpośrednio przy Bitwy, lecz trochę w głębi. Od chodnika najbliższego Bitwy oddziela go szeroki trawnik. Idąc od Białobrzeskiej, musimy więc skręcić w prawo, w drugi z kolei wąski chodniczek z linią naprowadzającą dla osób niewidomych. Z tego chodniczka kierujemy się w prawo, aż bezpośrednio natrafimy po kilkunastu metrach na wejście do Fundacji po prawej stronie. Tak prowadzi linia naprowadzająca dla osób niewidomych. Wejście do naszego lokalu znajduje się na krótszym boku budynku.

    2.Autobusem 157 od strony Żoliborza. Wtedy wysiadamy na przystanku Rokosowska, który jest na ul. Białobrzeskiej. Idziemy w kierunku jazdy autobusu, mijamy dwa wjazdy dla samochodów, oddzielone chodniczkiem, następnie trzymamy się trawnika po prawej stronie i skręcamy razem z nim w Bitwy Warszawskiej. Później postępujemy jak wyżej.

    3.Od strony Bielan i Woli autobusami 136, 186 i 414. Wtedy należy wysiąść na przystanku Szczęśliwicka, który jest na Bitwy Warszawskiej za skrzyżowaniem ze Szczęśliwicką. Żeby dojść do fundacji, cofamy się kawałek i po prawej stronie szukamy przejścia przez Bitwy. Następnie skręcamy w prawo i jesteśmy na chodniku bliższym jezdni Bitwy. Musimy więc znów skręcić w lewo w chodniczek, prowadzący do chodnika w głębi, którym mamy pójść w prawo. Ten najbliższy naszego lokalu znajduje się niemal naprzeciw przejścia dla pieszych.