Przetwarzanie danych osobowych –  klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych  klauzula informacyjna 

Darowizny

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, NIP 1182058200, REGON 142813693, adres e-mail: biuro@piesprzewodnik.org.pl, tel. 22 370 28 76
 2. O przysługujących Ci prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj: https://piesprzewodnik.org.pl/polityka-prywatnosci
 3. Fundacja przetwarza Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Fundację po wykonaniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy – do czasu jej wykonania,
 • w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonasz darowizny na rzecz Fundacji.
 1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu podziękowania przez Fundację za Twoją darowiznę, to Fundacja będzie przetwarzała Twoje dane także w tym celu do czasu złożenia Ci podziękowania za darowiznę.
 2. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty realizujące na zlecenie Fundacji rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające dokonanie darowizny, podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Fundacji.
 3. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane:
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących umowy darowizny do czasu aż te roszczenia się przedawnią albo wygasną;
 • w celu upowszechniania wiadomości o działalności Fundacji, realizowanej także dzięki Twojemu wsparciu, poprzez informowanie o działalności Fundacji do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu;
 • w celu zdobywania środków na prowadzenie statutowej działalności przez Fundację poprzez informowanie Cię o formach i możliwościach wsparcia Fundacji – do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.
 1. Możesz wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w którymkolwiek z celów wskazanych w powyższych punktach. Sprzeciw możesz złożyć w wygodny dla siebie sposób, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w punkcie 1.
 2. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Fundację narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Fundacji zawarcie z Tobą umowy darowizny wspierającej cele statutowe Fundacji.

 

Newsletter

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie 02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, NIP 1182058200, REGON 142813693, adres e-mail: biuro@piesprzewodnik.org.pl, tel. 22 370 28 76
 2. O przysługujących Ci prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych znajdziesz tutaj: https://piesprzewodnik.org.pl/polityka-prywatnosci
 3. Zapisując się do newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail wyraża się zgodę na przetwarzanie danych.
 4. Dane osobowe są zbierane przez Fundację “Pies Przewodnik” i umieszczane w bazie wykorzystywanej do wysyłania kampanii e-mailowych.
 5. Dane będą przechowywane do momentu otrzymania informacji o chęci rezygnacji z otrzymywania newsletter’a, co można zrobić pisząc na adres biuro@piesprzewodnik.org.pl
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Fundacji wysłania newsletter’a. 
 7. Udzielając danych, każdy użytkownik ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).
 8. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.